Algemene voorwaarden metMarielle


Artikel 1. Definitie en werking

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 1. Samenwerking : metMarielle
 2. Particulieren: personen die het programma stilte en beweging willen volgen online of live in een les, workshop, of individueel
 3. Bedrijven: die een samenwerking aangaan metMarielle
 4. Programma stilte en beweging: iedere programma, workshop, les coaching
 5. Kosten: de vergoedingen die c.q. verschuldigd is na het tekenen van een overeenkomst

Artikel 2. Terbeschikkingstelling Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.mariellelenis.nl

metMarielle verstrekt aan iedere Particulier en / of bedrijf die een overkomst metMarielle wenst te sluiten, op verzoek een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tot het volgen van de diensten van metMarielle en particulieren en /of bedrijf ( hierna genoemd: “ desbetreffende “) komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier of overeenkomst door de desbetreffende en M.E. Lenis eigenaresse van metMarielle.

Het inschrijfformulier wordt als overeenkomst bekeken.

 1. De desbetreffende die de overeenkomst is aangegaan heeft 14 dagen bedenktijd om te bepalen of ze inschrijving of overeenkomst definitief willen maken, dit alleen als het programma nog niet begonnen is.

Artikel 4. Gevolgen van de overeenkomst

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 ( hierna te noemen : “de overeenkomst “) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:

 1. De desbetreffende is aan metMarielle verschuldigd de kosten als genoemd op het inschrijfformulier of overeenkomst te voldoen op de wijze en de tijdstip waarvoor de desbetreffende heeft getekend.
 2. Indien de desbetreffende de overeenkomst wil ontbinden kan dat tot 14 dagen voor de overeengekomen start of geplande datum zoals geschreven staat in de overeenkomst en zal het betaalde bedrag 100% teruggestort worden
 3. Indien de desbetreffende de overeenkomst na de 14dagen wil ontbinden zal dat 7 dagen voor geplande datum over het betaalde bedrag 50 % teruggestort worden en na 7 dagen over het betaalde bedrag 25 % teruggestort worden.
 4. Indien de bij ontbinding zoals staat beschreven in sub c van dit artikel nog geen betaling heeft plaats gevonden is de desbetreffende de percentage van 50 % of 25 % van het overeengekomen bedrag in de overeenkomst verschuldigd aan metMarielle, hiervan zal de desbetreffende een factuur van ontvangen.
 5. Indien de desbetreffende verzuimt te betalen zoals overeen gekomen op de overeenkomst is de desbetreffende zonder daartoe verdere ingebrekestelling vereist een verhoging van € 10,00 voor administratie kosten verschuldigd